Historie

BARATARIA TEATRO ble stiftet i november 2017 med målet om å skape en teatergruppe som fremfører spanskspråklige teaterstykker på spansk.

Vi i BARATARIA TEATRO fremmer innovasjon i kulturfeltet gjennom nyskapende metoder for samarbeid og kunstneriske aktiviteter på tvers av landegrenser. Vår teatergruppe øker mangfoldet i samfunnet ved å skape en møteplass for de som har spansk som morsmål, spanskspråklige nordmenn og alle som er interessert i spansk kultur og språk.

Et av våre mål er å gjøre spansk teaterkultur bedre kjent i Norge, ved å framføre berømte teaterstykker som er skrevet på spansk. Vi samarbeider med skoler (ungdomskoler, videregående skoler og språkskoler) og andre institusjoner som underviser spansk som fremmedspråk. Vårt ønske er å skape språklig tilhørighet og fellesskap, og vår intensjon er å øke kunnskap om spansk kultur i Norge.

Vår visjon er å skape og videreutvikle et levende teatermiljø, med og for barn og ungdom og for det spansktalende samfunnet på Østlandet. Vi har et sterkt ønske om å gjøre spansk og latinamerikansk kultur bedre kjent også for de som ikke har spansk som morsmål.